CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Dược phẩm Bách Thông đã xây dựng ứng dụng Bách Thông Đường như một ứng dụng miễn phí. DỊCH VỤ này được cung cấp miễn phí bởi Dược phẩm Bách Thông.

Trang này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập về chính sách của chúng tôi.

Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, thì bạn đồng ý việc sử dụng thông tin liên quan đến chính sách.

Các thuật ngữ được sử dụng trong Chính sách bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập tại https://bachthongduong.com/tos/android.html trừ khi có quy định khác trong Quyền riêng tư này Chính sách.

1. Liên kết với chính sách bảo mật của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được sử dụng bởi ứng dụng

Dịch vụ Google Play

2. Thu thập và sử dụng thông tin

Để có trải nghiệm tốt hơn, trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân, thông tin này chúng tôi sử dụng để phục vụ khách hàng và không cung cấp cho bên thứ ba.

3. Bảo mật

Chúng tôi đánh giá sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân của bạn, do đó chúng tôi đang cố gắng sử dụng phương tiện thương mại chấp nhận được để bảo vệ nó. Nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua internet, hoặc phương pháp của lưu trữ điện tử là 100% an toàn và đáng tin cậy, và chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối.

4. Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn bấm trên một liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web đó. Lưu ý rằng các trang web bên ngoài này không được vận hành bởi chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi không kiểm soát và cho rằng không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực hành của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

5. Thay đổi chính sách bảo mật này

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của chúng tôi. Vì vậy, bạn nên xem lại trang này định kỳ cho bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này. Những thay đổi này có hiệu lực ngay sau đó chúng được đăng trên trang này.

6. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề nghị về Chính sách bảo mật của chúng tôi, đừng ngần ngại liên hệ chúng tôi qua email: thuhue869@gmail.com.